ź usługi detektywistyczne, detektyw łódź, detektyw kobieta, biuro detektywistyczne, detektyw, oferta

OFERTA

Przyjmujemy zlecenia od firm oraz osób fizycznych. Nie istnieją dla nas wierzytelności nieściągalne. Prowadzimy sprawy na wszystkich etapach. Wszelkie działania windykacyjne Łódź prowadzone są w sposób efektywny z zachowaniem dobrego imienia klienta oraz z poszanowaniem litery prawa.

I STANDARDOWA WINDYKACJA ŁÓDŹ WIERZYTELNOŚCI

 • ustalenie aktualnego miejsca pobytu dłużnika
 • wezwanie dłużnika do zapłaty
 • negocjowanie sposobu i terminu zapłaty należności w drodze bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem
 • nadzorowanie terminowości spłat w przypadku rozłożenia zadłużenia na raty
 • zabezpieczenie dochodzonej wierzytelności na majątku dłużnika
 • pozyskanie źródeł finansowania działalności gospodarczej dłużnika w celu spłaty zadłużenia


 • II SPRAWY ROZWODOWE ŁÓDŹ

 • zbieranie i dokumentowanie materiału - sprawy rozwodowe Łódź
 • ustalenie osób z którymi spotyka się małżonek
 • ustalenie tożsamości , miejsca zamieszkania/zatrudnienia/pobytu
 • ustalanie czasu i miejsca spotkań
 • dokumentowanie spotkań
 • oferujemy stałą współpracę, poradę lub konsultację w tym przedmiocie z renomowaną kancelarią adwokacką


 • III SPRAWY RODZINNE

 • Weryfikacja majątku Łódź członka rodziny
 • poszukiwanie składników majątkowych
 • ustalenie miejsc przechowywania ukrywanych składników majątku
 • wywiady osobowe o członku rodziny ( jego miejsce pracy, kontakty prywatne i zawodowe , itp.)


 • IV DYSKRETNA KONTROLA RODZICIELSKA DZIECI I MŁODZIEŻY ŁÓDŹ

 • sprawdzenie miejsca pobytu dziecka
 • przeprowadzenie wywiadu o "towarzystwie" w jakim przebywa
 • weryfikację prawdomówności w oparciu o obserwację
 • V POSZUKIWANIE I USTALANIE MAJĄTKU

 • przeprowadzenie wywiadu o stanie finansowym danej osoby
 • ustalenie posiadanych ruchomości i nieruchomości
 • ustalenie majątku ukrytego
 • ustalenie miejsca zatrudnienia i danych pracodawcy


 • VI POSZUKIWANIE OSÓB

 • poszukiwania w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika
 • ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu członka rodziny
 • ustalenia nieznanego wcześniej członka rodziny i miejsca jego zamieszkania
 • ustalenia miejsca pochówku członka rodziny
 • wywiad w celu ustalenia pobytu osoby zaginionej


 • VII OBSERWACJA

 • obserwacja osób
 • obserwacja miejsc
 • obserwacja obiektów


 • Każdorazowo z czynności i ustaleń otrzymacie Państwo pełne sprawozdanie wraz z załącznikami w postaci raportów z danych obszarów i dokumentacją video/foto. Wszelkie działania prowadzimy w sposób dyskretny zapewniający ochronę tajemnicy zlecenia i danych Zleceniodawcy.